1Deelname geschiedt geheel op eigen risico.
2Er wordt op stek gevist. Vanuit deze stek mag alleen recht vooruit gevist worden, tot de denkbeeldige helft van de visvijver.
3Als een vis gevangen wordt, moet deze eerst zorgvuldig geland worden, daarna op kundige wijze gedood worden en vervolgens onthaakt worden voordat er verder gevist mag worden. Gevangen vis mag meegenomen worden.
4Vals gehaakte vis telt niet mee voor het klassement. Vals haken kan leiden tot diskwalificatie.
5Het scheppen van niet gevangen vis wordt niet toegestaan.
6Er mag uitsluitend gevist worden met deeg en natuurlijk aas. Spinners, pluggen en imitatie- en kunstaas zijn niet toegestaan.
7Voeren is niet toegestaan.
8Vliegvissen is niet toegestaan, de tremarellatechniek wel.
9Er wordt gevist op puntenaantal. Een forel is 1 punt, een zalmforel of goudforel 2 punten. Bij gelijke punten beslist het gewicht. Bij gelijk gewicht wordt er geloot.
10Wordt een vis door 2 personen gevangen, telt hij voor beide personen mee. Voorwaarde hiervoor is dat beide haken in de bek van de vis zitten. De vis zal apart gehouden worden voor het geval er gewogen moet worden.
11Mocht het gaan onweren, wordt de wedstrijd gestaakt. Als het voorbij is, wordt de wedstrijd hervat.
12’t Smallert behoudt het recht een ieder die dit reglement niet naleeft te diskwalificeren.
13Bij onduidelijkheid en daar waar dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie.
14Als laatste merken wij op dat wij ons eigen reglement hanteren. Reglementen van andere viswedstrijden en/of Nederlandse kampioenschappen worden niet door ons gehanteerd en daar kan dus geen aanspraak op gemaakt worden.
15Wijzigingen van dit reglement onder voorbehoud.